Chat

Ochrana osobních údajů

Úvod

allbeauty respektuje vaše soukromí a chceme, abyste se cítili dobře a bezpečně v souvislosti tím, jak se o vaše osobní údaje staráme nebo je používáme, když navštívíte naše webové stránky, zakoupíte produkt, kontaktujete nás nebo s námi jinak komunikujete. Tyto zásady ochrany osobních údajů („Zásady ochrany osobních údajů“) jsme připravili, abychom vám vysvětlili, jak shromažďujeme, používáme, ukládáme a zveřejňujeme vaše osobní údaje v souvislosti s naším podnikáním, a to i prostřednictvím webových stránek www.allbeauty.com („webové stránky“). Tyto zásady také vysvětlují, jaká máte práva v souvislosti s přístupem ke svým osobním údajům nebo jejich změnou. Věnujte prosím čas přečtení těchto Zásad ochrany osobních údajů a porozumění jim.

Naše webové stránky nejsou určeny dětem. Osobní údaje dětí mladších 13 let vědomě neshromažďujeme ani neuchováváme. Je-li vám méně než 13 let, nevstupujte na naše webové stránky. Přijmeme vhodná opatření pro výmaz osobních údajů osob mladších 13 let.

O nás

Jsme společnost IEB Trading Limited t/a allbeauty, soukromá společnost registrovaná v Guernsey pod registračním číslem 44872 se sídlem na adrese Unit 8 Guilberts Industrial Centre, Collings Road, St Peter Port Guernsey, GY1 1FN (společnost allbeauty, my, nás, naše). Naše DIČ je GB206369021.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo našeho používání vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat následujícím způsobem:

K rukám: info@allbeauty.com

Můžete nás také kontaktovat, abyste nás informovali o jakýchkoli změnách osobních údajů, které o vás uchováváme. To nám pomůže ujistit se, že naše záznamy jsou přesné a aktuální.

Informace, které o vás budeme shromažďovat

Shromažďujeme, používáme, ukládáme a předáváme různé druhy informací, které nám poskytnete, když:

 • se zeptáte, poskytnete zpětnou vazbu, podáte stížnost nebo jakoukoli jinou korespondenci telefonicky, e-mailem nebo na webových stránkách;
 • nahlásíte problém s webovými stránkami;
 • se přihlásíte k odběru našeho newsletteru a/nebo do seznamu adres;
 • se zúčastníte některého z našich slosování;
 • se zaregistrujte do našeho věrnostního programu;
 • si od nás objednáte produkty;
 • odešlete jakákoli hodnocení a komentáře na webových stránkách nebo s námi komunikujete prostřednictvím našich účtů na sociálních sítích, které mohou zahrnovat Twitter, Facebook a Instagram;
 • obecně používáte webové stránky. To znamená, že budeme shromažďovat určité informace o tom, jakým způsobem používáte webové stránky, a o zařízení, které používáte k přístupu na webové stránky, a to i v případě, že jste si účet nevytvořili nebo jste se nepřihlásili. Tyto informace mohou zahrnovat přihlašovací údaje, IP adresu, zobrazení stránky, vyhledávání, žádosti, objednávky, předschválení, potvrzení a další akce na webových stránkách a mohou být shromažďovány poskytovatelem analytických služeb třetí strany naším jménem a/nebo mohou být shromažďovány pomocí souborů cookie nebo podobných technologií. Více informací o souborech cookie naleznete v našem Prohlášení o souborech cookie.

Tyto informace mohou zahrnovat (v závislosti na okolnostech):

 • Identifikační a kontaktní údaje: To zahrnuje názvy, jména, doručovací adresu, e-mailové adresy, telefonní čísla a další kontaktní údaje, které nám můžete poskytnout.
 • Finanční údaje: Pokud používáte webové stránky k nákupu produktů, uvedete také platební údaje, které mohou zahrnovat fakturační adresy, údaje kreditní/debetní karty a údaje bankovního účtu.
 • Údaje o využití webu: To zahrnuje informace o vašich interakcích s webovými stránkami, jako jsou přihlašovací údaje, IP adresa, zobrazení stránek, vyhledávání a další akce na webových stránkách.
 • Technické údaje: Například vaše zeměpisná poloha, informace o zařízení, které používáte pro přístup na webové stránky, jako je model hardwaru, informace o mobilní síti, jedinečné identifikátory zařízení.
 • Marketingové a komunikační údaje: To zahrnuje vaše preference při přijímání marketingu od nás a našich třetích stran a vaše komunikační preference.

V určitých případech o vás obdržíme informace od třetích stran. Například:

 • Reklamní strany: Můžeme obdržet osobní údaje, které uvedete na jakékoliv webové stránky třetích stran, kterou navštívíte po kliknutí na reklamu na našich webových stránkách. Zkontrolujte prosím zásady ochrany osobních údajů jakékoli webové stránky, na které uvádíte informace.
 • Poskytovatelé služeb: Můžeme shromažďovat osobní informace od vývojářů našich webových stránek, poskytovatelů IT podpory, poskytovatelů zákaznické podpory, poskytovatelů marketingových služeb a poskytovatelů platebních služeb (kteří mohou mít sídlo ve Spojeném království nebo mimo ni a/nebo v EU).
 • Veřejně dostupné zdroje: K provádění kontrol totožnosti a dodržování předpisů můžeme použít veřejně dostupné zdroje.
 • Ostatní třetí strany: Informace o vás můžeme také obdržet od třetích stran, pokud jste takové třetí straně sdělili, že chcete, abychom vás kontaktovali.

Použití vašich údajů

Vaše údaje využíváme následujícími způsoby:

 • Poskytnutí přístupu na webové stránky: Abychom vám poskytli pohodlný a optimální přístup k webovým stránkám.
 • Produkty: Ke zpracování objednávek produktů učiněných na webových stránkách a poskytování zákaznického servisu v souvislosti s těmito objednávkami produktů.
 • Věrnostní program: K provozování a správě našeho věrnostního program, včetně odměňovacích bodů získaných za oprávněné nákupy, upozornění na aktuální zůstatek bodů a poskytování relevantních novinek a nabídek.
 • Slosování: Ke konání jakéhokoli slosování o ceny, včetně informování vítězů.
 • Řízení vztahů: K řízení našeho vztahu s vámi, který může zahrnovat informování vás o změnách našich smluvních podmínek (včetně našeho věrnostního programu) a Zásad ochrany osobních údajů.
 • Uživatelská a zákaznická podpora: K poskytování uživatelského nebo zákaznického servisu a podpory prostřednictvím vyřizování dotazů nebo stížností týkajících se webových stránek a sdílení vašich údajů s vývojáři našich webových stránek, poskytovateli IT podpory, poskytovateli platebních služeb a poskytovateli zabezpečení, pokud je to nutné k poskytnutí nezbytné podpory.
 • Marketing: Abychom s vámi zůstali v kontaktu a informovali vás ohledně našich novinek, událostí, nových funkcí, produktů nebo služeb, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat, a to za předpokladu, že tam, kde je to nezbytné, k tomu máme potřebné povolení, nebo tam, kde je v našem oprávněném zájmu poskytovat vám marketingovou komunikaci a kde nám to dovoluje zákon.
 • Interakce na sociálních sítích: Ke komunikaci s uživateli na platformách sociálních sítí včetně Instagramu, například reagování na komentáře a zprávy, zveřejňování příspěvků, retweetování a udělování „Líbí se mi“ u příspěvků.
 • Průzkum a analýza: K provádění průzkumu o obecné angažovanosti na našich webových stránkách a používání analýzy dat za účelem zlepšení našich webových stránek, produktů/služeb, marketingu, vztahů se zákazníky a zkušeností zákazníků.
 • Prevence podvodů: K odhalování a předcházení trestné činnosti včetně podvodů.
 • Dodržování zásad, postupů a zákonů: Abychom mohli dodržovat naše zásady a postupy a vymáhat svá zákonná práva, nebo chránit práva, majetek nebo bezpečnost svých zaměstnanců a sdílet vaše údaje s našimi technickými a právními poradci.

Sdělování vašich údajů

Vaše osobní údaje neprodáváme. Můžeme je však sdělit určitým třetím stranám, abychom vám mohli poskytovat webové stránky a další služby, vymáhat svá práva nebo plnit zákonné nebo regulační povinnosti. Mezi tyto třetí strany patří:

 • Naši poskytovatelé služeb: Poskytovatelé služeb, se kterými spolupracujeme, abychom mohli provozovat naši obchodní činnost, a kteří působí jako zpracovatelé a poskytují nám:
  • služby vývoje a hostingu;
  • platební služby;
  • IT, správu systémů a bezpečnostní služby;
  • marketingové a reklamní služby; a
  • doručovací služby.
 • Regulační a vládní orgány: daňové a celní orgány, regulační orgány, vládní orgány a další orgány jednající jako zpracovatelé nebo samostatní správci, kteří za určitých okolností vyžadují hlášení činností zpracování.
 • Marketingoví partneři: jakákoli vybraná třetí strana, u níž souhlasíte, abychom s ní sdíleli vaše údaje pro marketingové účely.
 • Potenciální prodejci a kupující našeho podniku: jakýkoli potenciální prodejce nebo kupující takového podniku nebo majetku, pouze v případě, že se rozhodneme prodat nebo koupit jakýkoli podnik nebo majetek.
 • Jiné třetí strany (včetně profesionálních poradců): jakékoli jiné třetí strany (včetně právních nebo jiných poradců, regulačních orgánů, soudů, donucovacích orgánů a vládních agentur), pokud je to nezbytné k tomu, abychom mohli vymáhat svá zákonná práva nebo chránit práva, majetek nebo bezpečnost našich zaměstnanců, nebo pokud takové zveřejnění může být povoleno nebo vyžadováno zákonem.

Požadujeme, aby všechny třetí strany respektovaly zabezpečení vašich osobních údajů a aby s nimi nakládaly v souladu se zákonem.

Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v případě, že k tomu máme nějaký právní důvod. Tyto právní důvody závisí vždy na účelech, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme. Téměř v každém případě se jedná o tyto situace:

 • Plnění vaší smlouvy s námi a poskytování vám našich služeb a/nebo produktů.
 • Váš souhlas (pokud o něj požádáme).
 • Naše oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy třetí strany (je-li to vhodné).
 • Tam, kde musíme dostát zákonné či regulační povinnosti.

Pokud vaše údaje používáme pro naše oprávněné zájmy (nebo zájmy třetí strany), ujistíme se, že bereme v úvahu případný dopad, který by na vás takové použití mohlo mít. Naše oprávněné zájmy (nebo zájmy třetí strany) automaticky nepřevažují nad vašimi a vaše informace nepoužijeme, pokud se domníváme, že vaše zájmy by měly převažovat nad našimi, pokud k tomu nemáme jiné důvody (například váš souhlas nebo právní závazek).

Kde ukládáme vaše osobní údaje

Sídlíme v Guernsey. Proto budou osobní údaje, které shromažďujeme, předávány a uchovávány mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) a Spojené království (UK), včetně Guernsey, a mohou také zahrnovat země, kde neplatí tak přísné právní předpisy o ochraně osobních údajů jako v EHP nebo Spojeném království nebo tam neplatí žádné takové předpisy.

Při předávání vašich údajů podle výše uvedeného činíme přiměřeně nezbytná opatření, abychom zajistili, že budou platit adekvátní záruky za ochranu vašich osobních údajů a že s vašimi osobními údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. To lze provést několika různými způsoby, například země, do které osobní údaje zasíláme, mohla být Evropskou komisí posouzena jako země poskytující „adekvátní“ úroveň ochrany osobních údajů (včetně Guernsey) nebo se můžeme spolehnout na schválené mechanismy předávání údajů, aby vaše údaje byly v zemi příjemce chráněny adekvátními bezpečnostními opatřeními. Pokud bydlíte v některé ze zemí EHP nebo ve Spojeném království, můžete nás požádat o informace o bezpečnostních opatřeních, kterými v takovým případech chráníme vaše osobní údaje a vaše právo na soukromí.

Ochrana vašich informací, zabezpečení a hesel

Naše webové stránky jsou zabezpečeny proti ztrátě, zneužití, neoprávněnému použití, přístupu nebo neoprávněným změnám vašich osobních údajů. Některé části našich webových stránek jsou zabezpečeny standardním protokolem SSL, který šifruje citlivá data, např. vaši fakturační adresu.

Přenos informací přes internet bohužel není zcela bezpečný. Přestože se snažíme chránit vaše osobní údaje, nemůžeme zaručit bezpečnost údajů přenášených na naše webové stránky.

Webové stránky třetích stran

Tento web může obsahovat reklamy a odkazy na weby provozované třetími stranami včetně našich přidružených společností. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za tyto reklamy, webové stránky nebo kanály a nemáme nad nimi žádnou kontrolu a tyto Zásady ochrany osobních údajů se na tyto reklamy nebo webové stránky nevztahují. Přečtěte si podmínky a zásady ochrany osobních údajů třetí strany odpovědné za takové reklamy nebo webové stránky, abyste zjistili, jak shromažďují a používají vaše osobní údaje, a zjistili, k čemu mohou vaše osobní údaje používat.

Vaše práva

V některých situacích můžete požádat o přístup ke svým osobním údajům, opravit své údaje, vymazat své údaje nebo vznést námitku proti našemu používání vašich údajů. Přejete-li si uplatnit kterékoli z těchto práv, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

S výhradou určitých zákonných podmínek máte řadu práv, pokud jde o vaše osobní údaje, které o vás uchováváme. Mezi ně mimo jiné patří:

 • Informace: Máte právo být informováni o způsobech, jakými používáme vaše informace, jak se snažíme učinit v těchto Zásadách ochrany osobních údajů;
 • Přístup: Máte právo požadovat bezplatný přístup ke kopii osobních údajů, které o vás máme;
 • Oprava: Můžete nás požádat, abychom změnili, opravili nebo doplnili jakékoliv nepřesné, neúplné nebo zastaralé osobní údaje, které o vás uchováváme;
 • Souhlas: Pokud jste nám dali souhlas s používáním vašich osobních údajů (například pro marketingové účely), můžete svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • Námitka: Můžete vyslovit nesouhlas s tím, abychom vaše osobní údaje zpracovávali, pokud se spoléháme na oprávněné zájmy (nebo zájmy třetí strany) a pokud je na vaší konkrétní situaci něco, co vás nutí vznést námitku proti zpracování z tohoto důvodu. Můžete také vznést námitku proti použití osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 • Přenosnost: Za určitých okolností nás můžete požádat, abychom vám nebo třetí straně poskytli některé osobní údaje, které o vás máme, ve strukturované, běžně používané elektronické podobě;
 • Omezení: Můžete nás požádat, abychom omezili osobní údaje, které o vás používáme, pokud jste požádali o jejich vymazání nebo pokud jste nesouhlasili s tím, abychom je používali; a
 • Vymazání: Můžete nás požádat o vymazání vašich osobních údajů, pokud již není nutné, abychom je používali, odvolali jste souhlas nebo pokud pro jejich uchovávání nemáme žádný zákonný základ.

Uplatňování vašich práv

Přejete-li si uplatnit svá práva, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů. Nebudete muset platit poplatek za uplatnění výše uvedených práv, vyhrazujeme si však právo účtovat vám přiměřený administrativní poplatek za jakékoli zjevně neopodstatněné nebo přehnané žádosti týkající se vašeho přístupu k vašim informacím.

Vezměte prosím na vědomí, že vás můžeme požádat o doklad totožnosti. Jedná se o bezpečnostní opatření, abychom zajistili, že osobní údaje nesdělíme žádné osobě, která není oprávněná je obdržet. Můžeme vás také kontaktovat, abychom vás požádali o další informace v souvislosti s vaší žádostí v zájmu urychlení naší odpovědi.

Na všechny oprávněné žádosti se budeme snažit reagovat do jednoho měsíce. Někdy nám to může trvat déle, pokud je vaše žádost složitá nebo jste podali několik žádostí. V takovém případě vás upozorníme a budeme vás informovat o průběhu.

Upozorňujeme také, že ne všechna tato práva jsou absolutní a mohou nastat okolnosti, za kterých vaší žádosti plně nevyhovíme z důvodu určitého právního důvodu nebo výjimky.

Pokud se domníváte, že jsme vaši žádost nevyřídili vhodným způsobem, můžete kdykoli podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů, dozorovému úřadu Guernsey pro otázky ochrany osobních údajů (www.odpa.gg), jakož i příslušného úřadu v zemi, kde jste zaměstnáni nebo máte bydliště. Byli bychom rádi, kdybyste se před podáním stížnosti obrátili na úřad pro ochranu osobních údajů / příslušný orgán – kontaktní údaje jsou uvedeny v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

allbeauty může tyto Zásady ochrany osobních údajů měnit, proto si je čas od času znovu pročtěte. Pokud v těchto Zásadách ochrany osobních údajů provedeme významné změny, zveřejníme je na našich webových stránkách nebo vás jinak upozorníme na jakékoli podstatné změny e-mailem.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány v prosinec 2020.

Váš účet
čeština

Vaše měna je aktuálně nastavena na:

Seznam přání
Váš košík

Košík je momentálně prázdný.

Pokračovat v nákupu